គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះទាក់ទងនឹងរបៀបដែលយើងរក្សាទុកនិងដោះស្រាយព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក។
អ្នកអាចប្រើគេហទំព័រនេះបានប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រមនឹងគោលការណ៍ភាពឯកជននេះ។
ពាក្យដែលបានកំណត់។
"គេហទំព័រ" មានន័យថាគេហទំព័របច្ចុប្បន្នដែលអ្នកកំពុងរុករក។


នៅពេលប្រើគេហទំព័រអ្នកយល់ព្រមអានអានយល់និងទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោមនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌណាមួយទេអ្នកនឹងមិនត្រូវប្រើវាទេ។

1. ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់។

1.1 ។ នៅពេលប្រើសេវាកម្មអ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីខ្លួនអ្នកដូចជាឈ្មោះរបស់អ្នកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងព័ត៌មានការទូទាត់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផ្ទះឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ។ ឧទាហរណ៍វាអាចកើតឡើងឧទាហរណ៍នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះនៅលើសេវាកម្មទាមទារផ្ទះចែករំលែកឬរក្សាទុកទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវនឹងអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យ (ដូចជាភ្នាក់ងារអចលនៈទ្រព្យឬឈ្មួញកណ្តាលអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីប្រាក់កម្ចីឬមន្រ្តីប្រាក់កម្ចីអ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យវិនិយោគិន អ្នកសាងសង់ផ្ទះឬអ្នកផ្សេងទៀត) តាមរយៈសេវាកម្មឬបំពេញទម្រង់ឬប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតដូចជាការស្នើសុំព័ត៌មានប្រាក់កម្ចីឬពាក្យសុំជួលផ្ទះនិងការពិនិត្យផ្ទៃខាងក្រោយ។ អ្នកក៏អាចផ្តល់ព័ត៌មានអំពីភាគីទីបីតាមរយៈសេវាកម្មឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកចែករំលែកបញ្ជីអចលនទ្រព្យជាមួយអ្នកទទួលតាមរយៈអ៊ីមែល។ យើងអាចបញ្ចូលព័ត៌មាននេះជាមួយព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលយើងប្រមូលបានពីអន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយសេវាកម្មឬពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។
1.2 ។ ព័ត៌មានខ្លះដែលអ្នកផ្តល់តាមរយៈសេវាកម្មត្រូវបានប្រមូលនិងដំណើរការដោយភាគីទីបីក្នុងនាមយើង។ ឧទាហរណ៍នៅពេលអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលឬសេវាកម្មតាមរយៈសេវាកម្មយើងប្រហែលជាត្រូវប្រមូលព័ត៌មានឥណទានឬឥណពន្ធរបស់អ្នក។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រមូលនិងដំណើរការដោយអ្នកដំណើរការទូទាត់ភាគីទីបី។ ក្នុងករណីដែលរបាយការណ៍ឥណទានតម្រូវឱ្យប្រើសេវាកម្មអ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់លេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក ("អេសអេសអិន") ។ នៅពេលដែលអេសអេសអិនត្រូវបានទាមទារយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មាននោះដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីដែលត្រូវការព័ត៌មានដើម្បីដំណើរការរបាយការណ៍ឥណទានឬការពិនិត្យផ្ទៃខាងក្រោយ។
1.3 ។

ឧបករណ៍ចល័តនិងព័ត៌មានកម្មវិធីរុករកចល័ត។ អ្នកអាចកែសម្រួលការកំណត់នៅលើឧបករណ៍ចល័តនិងកម្មវិធីរុករកចល័តទាក់ទងនឹងខុកឃីនិងការចែករំលែកព័ត៌មានជាក់លាក់ដូចជាម៉ូដែលឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកឬភាសាដែលឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកប្រើដោយកែតម្រូវការកំណត់ភាពឯកជននិងសុវត្ថិភាពនៅលើឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក។ សូមយោងតាមការណែនាំដែលផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នកឬក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ចល័ត។

1.4 ។

ទិន្នន័យទីតាំង។ ប្រសិនបើអ្នកបើកសេវាកម្មទីតាំងនៅលើឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកគេហទំព័រអាចប្រមូលទីតាំងឧបករណ៍របស់អ្នកដែលយើងប្រើដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មាននិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលផ្អែកលើទីតាំង។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យមុខងារនេះអសកម្មអ្នកអាចបិទសេវាកម្មទីតាំងនៅលើឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក។

1.5 ។

កំណត់ហេតុប្រើប្រាស់។ យើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកដែលរួមមានប្រភេទប្រូសឺរដែលអ្នកប្រើពេលវេលាចូលប្រើទំព័រដែលបានមើលអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកនិងទំព័រដែលអ្នកបានចូលមើលមុនពេលចូលទៅកាន់សេវាកម្មរបស់យើង។ យើងក៏ប្រមូលព័ត៌មានអំពីកុំព្យូទ័រឬឧបករណ៍ចល័តដែលអ្នកប្រើដើម្បីចូលប្រើសេវាកម្មរបស់យើងដែរដូចជាម៉ូដែលផ្នែករឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនិងកំណែឧបករណ៍សម្គាល់ឧបករណ៍ពិសេសព័ត៌មានបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័តនិងឥរិយាបថរុករក។

1.6 ។

មាតិកាសាធារណៈ។។ អ្នកអាចផ្តល់ព័ត៌មានជាសាធារណៈតាមរយៈសេវាកម្មដូចជានៅពេលដែលអ្នកចាកចេញពីការពិនិត្យឡើងវិញសម្រាប់អ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យឬនៅពេលអ្នកចូលរួមក្នុងវេទិកាពិភាក្សា។

1.7 ។

បណ្ដាញ​សង្គម។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើមុខងារភ្ជាប់បណ្តាញសង្គមដែលផ្តល់ជូនតាមរយៈសេវាកម្មយើងអាចចូលមើលព័ត៌មានប្រវត្តិរូបបណ្តាញសង្គមរបស់អ្នកទាំងអស់ដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យដើម្បីចែកចាយនិងប្រើប្រាស់វាស្របតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ សូមយោងតាមការណែនាំគ្រប់គ្រងគណនីបណ្តាញសង្គមរបស់អ្នកដើម្បីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដែលត្រូវបានចែករំលែកតាមរយៈគណនីរបស់អ្នក។2. COOKIES

1.1 ។ កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកត្រូវតែទទួលយកខូឃីស៍។
1.2 ។ អ្នកអនុញ្ញាតឱ្យយើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីរក្សាទុកសម័យណាមួយកំណត់អត្តសញ្ញាណប្លែកៗចំណង់ចំណូលចិត្តឬទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលនឹងជួយយើងក្នុងចំនោមអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកជាភ្ញៀវឬចូលជាសមាជិកនិងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍រុករកដ៏ល្អបំផុតនៅគេហទំព័ររបស់យើង។
1.2.1 យើងនិងដៃគូរបស់យើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗគ្នាដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នកចូលប្រើនិងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរួមមានឃុកឃីកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិតនិងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត។ ឃុកឃីគឺជាផ្នែកមួយនៃព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិចដែលអាចផ្ទេរទៅកុំព្យូទ័រឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចផ្សេងទៀតដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ នៅពេលអ្នកប្រើសេវាកម្មយើងនិងដៃគូរបស់យើងអាចដាក់ខូឃីស៍មួយឬច្រើននៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចផ្សេងទៀតឬប្រើបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដែលផ្តល់មុខងារស្រដៀងគ្នា។ យើងនិងដៃគូរបស់យើងអាចប្រើខូឃីស៍ដើម្បីភ្ជាប់សកម្មភាពរបស់អ្នកនៅលើសេវាកម្មជាមួយព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលយើងរក្សាទុកអំពីអ្នកនៅក្នុងប្រវត្តិរូបគណនីរបស់អ្នកឬអន្តរកម្មពីមុនរបស់អ្នកនៅលើសេវាកម្មឧទាហរណ៍រក្សាទុកនូវចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។ ការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍ជួយយើងធ្វើឱ្យគុណភាពសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់អ្នកដោយកំណត់ព័ត៌មានដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតសម្រាប់អ្នកតាមដាននិន្នាការវាស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬរក្សាទុកព័ត៌មានដែលអ្នកចង់ទាញយកជាប្រចាំដូចជារបស់អ្នក ផ្ទះសំណព្វ។ នៅពេលណាមួយអ្នកអាចកែសម្រួលការកំណត់នៅលើកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកដើម្បីបដិសេធខូឃីស៍តាមការណែនាំដែលទាក់ទងនឹងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសបិទខូឃីស៍មុខងារឥតគិតថ្លៃជាច្រើនរបស់សេវាកម្មនឹងមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវទេ។

ទំព័រនានានៅលើសេវាកម្មក៏អាចរួមបញ្ចូលកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិតឬភីចសែលដែលជាឯកសារអេឡិចត្រូនិកដើម្បីរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចូលទៅកាន់ទំព័រនោះដើម្បីតាមដានសកម្មភាពតាមពេលវេលានិងនៅលើគេហទំព័រផ្សេងៗគ្នាដើម្បីកំណត់អន្តរកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយអ៊ីមែលដែលយើងផ្ញើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណខូឃីស៍ជាក់លាក់។ នៅលើកុំព្យូទ័រឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀតដែលចូលប្រើទំព័រនោះឬដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធហើយព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធីរុករកឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ឬអាសយដ្ឋានពិធីសារអ៊ីនធឺណិត។ ឧទាហរណ៍យើងអាចអនុវត្តភីកសែលនៅលើទំព័រសេវាកម្មដែលអ្នកមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាក់លាក់ដូច្នេះយើងអាចតាមដានថាតើអ្នកចូលមើលគេហទំព័រដែលទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយនោះនៅពេលក្រោយ។
1.2.2 ខូឃីស៍របស់ភាគីទីបីកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើបណ្ដាញនិងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀត។ យើងធ្វើការជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មនិងបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីតាមដាននិងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានឃុកឃីនិងសកម្មភាពរបស់អ្នកខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងប្រើសេវាកម្មនិងសកម្មភាពអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកតាមពេលវេលានិងនៅលើគេហទំព័រនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗគ្នា។ ឧទាហរណ៍ភាគីទីបីអាចប្រើខូឃីស៍ដើម្បីចែកចាយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដល់អ្នកផ្អែកលើការចូលទៅកាន់សេវាកម្មរបស់អ្នក។

3. គណនី​អ្នកប្រើប្រាស់

2.1 ។ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបង្ហាញផ្តល់ឱ្យឬលក់ឡើយ។
2.2 ។ អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់វេបសាយដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនិងផ្ញើលេខសំងាត់ថ្មីក្នុងករណីដែលអ្នកស្នើសុំ។ ដូចគ្នានេះផងដែរដើម្បីផ្ញើលិខិតពីអ្នកប្រើផ្សេងទៀតដែលចាប់អារម្មណ៍លើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកហើយមានបំណងទាក់ទងអ្នក។
2.3 ។ ពាក្យសម្ងាត់អ្នកប្រើរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងទ្រង់ទ្រាយដែលមិនអាចត្រឡប់វិញបាន។
2.4 ។ លេខសម្ងាត់អ្នកប្រើរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបង្ហាញលក់រឺផ្តល់អោយឡើយ។
2.5 ។ សកម្មភាពនៃគណនីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងកត់ត្រាយ៉ាងជិតស្និទ្ធសម្រាប់គោលបំណងគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការគាំទ្រកាន់តែប្រសើរនិងដើរតួជាការធានាបន្ថែមប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ខុស។ សកម្មភាព / ទិន្នន័យគណនីរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានចែករំលែកដោយសេរីជាមួយតតិយជនក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយហើយវានឹងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមមធ្យោបាយណាមួយឬទៅទិសដៅផ្សេងទៀតឡើយ។
2.6 ។ ការសន្ទនារវាងអ្នកនិងការគាំទ្ររបស់យើងគឺឯកជន។ អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបង្ហាញពួកវាជាសាធារណៈទេ។

4. ADVERTISEMENTS ។

3.1 ។ ម្ចាស់គេហទំព័រមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានបង្ហាញនៅគេហទំព័រទេ។ នេះអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ដែលយើងអាចបង្ហាញ។
3.2 ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចុចលើតំណផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចុចលើតំណភ្ជាប់នៅខាងក្នុងទំព័រផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬបើកមើលមាតិការបស់វា
3.3 ។ រាល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានផ្ញើទៅគេហទំព័រអាចចែករំលែកជាមួយអ្នកតាមដានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់យើងតាមរយៈបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់យើងហើយម្ចាស់គេហទំព័រសូមរក្សាសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការរកប្រាក់។

5. ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបី។

យើងក៏ប្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបីនៅលើគេហទំព័រដើម្បីគាំទ្រគេហទំព័ររបស់យើងផងដែរ។ អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាដូចជាខូឃីស៍និងកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិតនៅពេលពួកគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលនឹងបញ្ជូនអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះ (ដូចជា Google តាមរយៈកម្មវិធី Google AdSense ធ្វើតាមតំណដើម្បីដឹង។ វិធីដែល Google ប្រើព័ត៌មានពីគេហទំព័រឬកម្មវិធីដែលប្រើសេវាកម្មរបស់ពួកគេ។) ព័ត៌មានរាប់បញ្ចូលទាំងអាសយដ្ឋាន IP អាយអេសអាយអាយភីរបស់អ្នកកម្មវិធីរុករកដែលអ្នកបានប្រើដើម្បីចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងនិងក្នុងករណីខ្លះមិនថាអ្នកបានដំឡើង Flash ទេ។ ជាទូទៅនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងភូមិសាស្ត្រ (បង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអចលនទ្រព្យញូវយ៉កទៅនរណាម្នាក់នៅញូវយ៉កឧទាហរណ៍) ឬបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាក់លាក់ដោយផ្អែកលើគេហទំព័រជាក់លាក់ដែលបានទស្សនា (ដូចជាការបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចម្អិនអាហារដល់នរណាម្នាក់ដែលឧស្សាហ៍ទៅគេហទំព័រចម្អិនអាហារ) ។
អ្នកអាចជ្រើសរើសបិទឬជ្រើសរើសបិទខូឃីស៍របស់យើងឬឃុកឃីភាគីទីបីនៅក្នុងការកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកឬដោយគ្រប់គ្រងចំណូលចិត្តក្នុងកម្មវិធីដូចជាន័រតុនអ៊ិនធឺណិត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាអាចប៉ះពាល់ដល់របៀបដែលអ្នកអាចទាក់ទងជាមួយគេហទំព័ររបស់យើងក៏ដូចជាគេហទំព័រផ្សេងទៀត។ នេះអាចរួមបញ្ចូលទាំងអសមត្ថភាពក្នុងការចូលទៅកាន់សេវាកម្មឬកម្មវិធីដូចជាការចូលទៅក្នុងវេទិកាឬគណនី។
ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានអាចរាប់បញ្ចូលទាំងមាតិកាដែលអ្នកមើលកាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលាដែលអ្នកមើលមាតិកានេះនិងគេហទំព័រដែលបញ្ជូនអ្នកទៅសេវាកម្មហើយព័ត៌មាននេះអាចទាក់ទងនឹងកម្មវិធីរុករកឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ឬអាសយដ្ឋានអ៊ីធឺណិតពិធីការ (អាយភី) ។ ។ ការអនុវត្តន៍ទាំងនេះជួយសម្រួលដល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលសមស្របនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នក។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសមស្របទាំងនេះអាចបង្ហាញនៅលើសេវាកម្មឬនៅលើគេហទំព័រកម្មវិធីឬលក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងទៀត។

6. របៀបគេហទំព័រប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នក។

គេហទំព័រជាទូទៅប្រើព័ត៌មានដែលប្រមូលបានអំពីអ្នកដើម្បីផ្តល់និងកែលម្អសេវាកម្មរួមទាំងៈ
 • ផ្តល់និងផ្តល់សេវាកម្មដំណើរការប្រតិបត្តិការនិងផ្ញើព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធដូចជាការបញ្ជាក់និងវិក័យប័ត្រ។
 • ផ្ញើការជូនដំណឹងបច្ចេកទេសការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការដាស់តឿនផ្នែកសុវត្ថិភាពនិងសារគាំទ្រនិងសាររដ្ឋបាល។
 • ឆ្លើយតបទៅនឹងមតិយោបល់សំណួរនិងសំណូមពររបស់អ្នកនិងផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជន។
 • ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកអំពីផលិតផលសេវាកម្មការផ្តល់ជូនការផ្សព្វផ្សាយរង្វាន់និងព្រឹត្តិការណ៍ដែលផ្តល់ជូនដោយគេហទំព័រនិងគេហទំព័រដទៃទៀតនិងផ្តល់ព័ត៌មាននិងព័ត៌មានដែលយើងគិតថាអាចចាប់អារម្មណ៍អ្នក។
 • តាមដាននិងវិភាគនិន្នាការការប្រើប្រាស់និងសកម្មភាពទាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់យើង។
 • កែប្រែកែប្រែនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសេវាកម្មដែលមានស្រាប់និងអភិវឌ្ឍសេវាកម្មថ្មី។
 • ស្វែងរកស៊ើបអង្កេតនិងការពារប្រតិបត្តិការក្លែងបន្លំនិងសកម្មភាពខុសច្បាប់ដទៃទៀតនិងការពារសិទ្ធិនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេហទំព័រនិងគេហទំព័រដទៃទៀត។
 • ធ្វើបដិរូបកម្មសេវាកម្មនិងបង្ហាញជូនអ្នកនូវការផ្សព្វផ្សាយមាតិកាឬលក្ខណៈពិសេសដែលយើងជឿថានឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ឬមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នក។
 • ជួយសំរួលការប្រកួតប្រជែងកម្មវិធីចាប់រង្វាន់និងការផ្សព្វផ្សាយនិងដំណើរការនិងផ្តល់ជូនរង្វាន់និងរង្វាន់។
 • ភ្ជាប់ឬផ្សំជាមួយព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីអ្នកដទៃដើម្បីជួយស្វែងយល់ពីតម្រូវការរបស់អ្នកនិងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មល្អប្រសើរ។ និង។
 • អនុវត្តគោលបំណងផ្សេងទៀតដែលបានពិពណ៌នាប្រាប់អ្នកនៅពេលប្រមូលព័ត៌មាន។

7. នៅពេលដែលគេហទំព័រចែករំលែកនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់អ្នក។

ភាពឯកជនរបស់អ្នកគឺសំខាន់ហើយយើងប្តេជ្ញាការពារព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលសម្គាល់អ្នកផ្ទាល់។ យើងនឹងចែកចាយតែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ជូននៅក្រៅតំបន់សេវាសាធារណៈក្នុងកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម៖
  • ដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នក។ នៅពេលដែលអ្នកយល់ព្រមឬគេហទំព័រផ្ទាល់ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ វាកើតឡើងនៅពេលអ្នកបញ្ជូនព័ត៌មានរបស់អ្នកតាមរយៈសេវាកម្មរបស់យើងជាច្រើន។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសទាក់ទងភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីប្រាក់កម្ចីអ្នកវិនិយោគអ្នកសាងសង់អ្នកជួលអចលនទ្រព្យឬអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀតតាមរយៈសេវាកម្មឈ្មោះរបស់អ្នកលេខទូរស័ព្ទអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនិងមាតិកាសារនឹងបង្ហាញដល់អ្នកទទួល សារ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យសុំលំនៅដ្ឋានជួលតាមរយៈសេវាកម្មនោះព័ត៌មានដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅម្ចាស់ដីនាពេលអនាគត។
  • អ្នកផ្តល់សេវាកម្មទៅគេហទំព័រ។ នៅពេលម្ចាស់គេហទំព័រជួលអ្នកផ្តល់សេវាកម្មដើម្បីជួយប្រតិបត្តិការសេវាកម្មឬអាជីវកម្មរបស់យើងម្ចាស់គេហទំព័រអាចផ្តល់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបានលុះត្រាតែមានភាពសមស្របដើម្បីអនុវត្តសេវាកម្មសម្រាប់ Realtyww និងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ ម្ចាស់គេហទំព័រតែងតែទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពឯកជននៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលត្រូវបានចែករំលែកជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម។
  • ដៃគូដែលយើងធ្វើអាជីវកម្ម។។ នៅពេលដែលដៃគូគេហទំព័រជាមួយអាជីវកម្មផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់ជូនផលិតផលនិងសេវាកម្មយើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយដៃគូអាជីវកម្មទាំងនោះបានលុះត្រាតែត្រូវការផ្តល់ផលិតផលនិងសេវាកម្មទាំងនោះហើយត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍នៃគោលការណ៍ភាពឯកជននេះ។
  • កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ឬការការពារពីគ្រោះថ្នាក់។ នៅពេលគេហទំព័រមានជំនឿជឿជាក់ថាការចូលប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់រក្សាទុកឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគឺចាំបាច់សមហេតុផលដើម្បី (ក) បំពេញនូវរាល់តម្រូវការនៃច្បាប់បទបញ្ជានីតិវិធីច្បាប់ឬសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអាចអនុវត្តបាន (ខ) អនុវត្តឬស៊ើបអង្កេតការរំលោភសក្តានុពល ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ (គ) រកឃើញការពារឬឆ្លើយតបចំពោះការក្លែងបន្លំការព្រួយបារម្ភសន្តិសុខឬបច្ចេកទេស (ឃ) គាំទ្រមុខងារសវនកម្មនិងអនុលោមភាព (ឬ) ការពារសិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិឬសុវត្ថិភាពគេហទំព័រអ្នកប្រើ។ ឬសាធារណជនប្រឆាំងនឹងគ្រោះថ្នាក់។
  • វេបសាយក៏អាចចែករំលែកព័ត៌មានដែលបានប្រមូលផ្តុំឬលុបចោលដែលមិនអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក។

8. គេហទំព័រនិងគេហទំព័រភាគីទីបី។

នៅទូទាំងសេវា, យើងអាចភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុននិង / ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត។ លើសពីនេះទៀតមុខងារជាក់លាក់មួយចំនួននៅលើសេវាកម្មអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកចាយព័ត៌មានចុះបញ្ជីរបស់អ្នកទៅគេហទំព័រភាគីទីបី។ គេហទំព័រភាគីទីបីទាំងនេះអាចប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រទាំងនោះហើយគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់គេហទំព័រមិនពង្រីកដល់គេហទំព័រខាងក្រៅនិងភាគីទីបីឡើយ។ សូមយោងដោយផ្ទាល់ទៅភាគីទីបីនិងគេហទំព័រដែលទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ពួកគេ។
'' '"

9. សុវត្ថិភាពនិងការរក្សាទុកព័ត៌មាន។

ម្ចាស់គេហទំព័រចាត់វិធានការសមហេតុផលដើម្បីការពារព័ត៌មានដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចែករំលែកជាមួយយើងពីការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតការចូលប្រើនិងការបង្ហាញទាំងពេលបញ្ជូននិងពេលសម្រាក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានការបញ្ជូនព័ត៌មានតាមរយៈអ៊ិនធឺរណែតនិងដំណោះស្រាយផ្ទុកអេឡិចត្រូនិចទេដែលអាចមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងដូច្នេះសូមដឹងថាយើងមិនអាចធានាបាននូវសន្តិសុខពេញលេញទេ។

អ្នកអាចចូលប្រើធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យគេហទំព័រនៅក្នុងប្រវត្តិរូបគណនីរបស់អ្នកដោយចូលទៅគណនីរបស់អ្នកនៅលើសេវាកម្មគេហទំព័រដែលពាក់ព័ន្ធ។ យើងអាចរក្សាច្បាប់ចម្លងនៃច្បាប់ដើមនៃព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់យើង។

យើងនឹងរក្សាទុកព័ត៌មានរបស់អ្នកឱ្យបានដរាបណាចាំបាច់ដើម្បីបំពេញគោលបំណងដែលបានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះលើកលែងតែរយៈពេលរក្សាទុកយូរជាងនេះត្រូវបានទាមទារឬត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។

10 ។ ការអនុលោមតាម Gdpr ។

ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើម្ចាស់គេហទំព័រត្រូវចាត់វិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីអនុលោមតាម GDPR សូមធ្វើតាមតំណភ្ជាប់នេះ៖

https://realtyww.info/blog/2018/05/24/realtyww-info-gdpr-compliance/

11 ។ ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ

សូមកត់សម្គាល់ថាគោលការណ៍នេះអាចត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មពីមួយពេលទៅមួយពេល។ អ្នកគួរតែពិនិត្យរកមើលកំណែថ្មីបំផុតមុនពេលពឹងផ្អែកលើបទប្បញ្ញត្តិណាមួយនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ យើងនឹងផ្តល់ការជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈទៅនឹងគោលនយោបាយនេះដោយការផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងតាមរយៈការផ្ញើអ៊ីមែលឬវិធីផ្សេងទៀតដែលសមហេតុផល។